logo

Användarvillkor

Genom att acceptera de beskrivna användarvillkoren, integritetspolicyn och användningen av cookies, godkänner du att OnePartnerGroup AB med tillhörande dotterbolag får hantera personuppgifterna om dig i enlighet med personuppgiftspolicyn.

Du är införstådd med att dessa uppgifter härigenom kan presenteras för kunder och andra samarbetspartners till OnePartnerGroup AB, samt att personuppgiftsansvarig och registerförare är bundna till att göra detta i enlighet med gällande lagkrav.

Uppgifterna lämnas frivilligt och du har informerats om att du kan kräva insyn i och rättelse av uppgifterna, eller att de raderas, i enlighet med OnePartnerGroups Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna användarvillkoren godkänner du att en personlig profil med inlogg skapas.